Referencje

Dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanym rozwiązaniom projektowym stale spełniamy oczekiwania naszych klientów.

Rok
Klient
Zakres prac
Link do dokumentu
Połoniny – Kurort Sp. z. o. o.
doradztwo techniczne dla zadania pod nazwą: “Rozbudowa Pensjonatu Caryńska” w Dwerniku
Referencje
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (oddział w Przemyślu)
doradztwo techniczne dla zadania pod nazwą: “Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę toalety ogólnodostępnej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach”
Referencje
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (oddział w Przemyślu)
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa części budynku Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z Oddziałem w Przemyślu, z Niepublicznym Specjalnym Przedszkolem „Nad Jaworem” w Przemyślu ul.…
Referencje
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (oddział w Przemyślu)
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa części budynku Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z Oddziałem w Przemyślu”
Referencje
Gospodarstwo Rolne Maria i Kazimierz Zygmunt
Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego dla zadania pod nazwą: “ Budowa obiektu do chowu niski konsumpcyjnej w obsadzie do 58 DJP”
Referencje
Gmina Sędziszów Małopolski
Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego dla zadania pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę Zespołu Szkół w Wolicy Piaskowej”
Referencje
Gmina Sędziszów Małopolski
Wykonanie projektu budowalno-wykonawczego dla zadania pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania sal lekcyjnych w gimnazjum na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych w Sędziszowie Małopolskim wraz z ich przebudową”
Referencje